duminică, 22 februarie 2015

Prezentarea localitatii

Suprafata: 5111 ha
Intravilan: 336 ha
Extravilan: 4775 ha
Populatie: 2056
Gospodarii: 872
Nr. locuinte: 872
Nr. gradinite: 4
Nr. scoli: 5


Numele localitatilor aflate in administratie: Viişoara, Viltoteşti, Văleni, Halta Dodeşti
Asezarea geografica:
Comuna Viişoara este situată în Podişul Central Moldovenesc
Vecini: N comuna Roşieşti, E comuna Găgeşti, S comuna Bodeşti, V comuna Banca
Activitati specifice zonei:
Predominant agricol cum ar fi: cultivarea plantelor şi creşterea animalelor
Activitati economice principale:
Agricultură: cultura plantelor, creşterea animalelor
Viticultură
Comerţ

Evenimente locale:
24 iunie - Sânziene Hramul Bisericilor: Sf. Maria, Sf. Neculai, Sf. Gheorghe, Cuv. Parascheva
Facilitati oferite investitorilor:
Valorificarea potenţialului eolian al regiunii
Dezvoltarea activităţii zoothnice în comună
Zonă favorabilă pentru dezvoltarea viticulturii
Condiţii favorabile de obţinere a produselor ecologice
Proiecte de investitii:
Modernizarea reţelei de drumuri
Înfiinţare sistem de alimentare cu apă
Înfiinţare sistem de canalizare
Reparaţii capitale şcoli, grădiniţe şi Cămin Cultural